کلیپ/گلزنی امیری یک دقیقه پس از تعویض | مجله فرانس

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ترابزون درون دیداری که امیری درون دقیقه ۹۷ به میدان آمد و درون دقیقه ۹۸ گلزنی کرد بر کایسری چیره گشت.