کلیپ/خلاصه ملاقات آاس‌رم -اینترمیلان | مجله فرانس

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ملاقات سنتی اینتر و رم با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.