تیشه بر ریشه خانواده با اجرای لایحه «منع خشونت علیه زنان»

گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، زهره حسنی سعدی، کارشناس سیاسی: خانواده به عنوان با اهمیت‌ترین نهاد تربیتی درون جامعه ایرانی و بنیان جامعه درون نظر گرفته شده هست؛ بر اساس این دیدگاه زن و مرد هر دو با تعهد به یکدیگر و قبول وظایف و مسؤولیت متقابل شروع به تشکیل خانواده می‌کنند؛ این وظایف و مسؤولیت‌ها درون فرهنگ ایرانی ـ اسلامی براساس فطرت و طبیعت زن و مرد هست و درون جهت تکامل یکدیگر هستند.

تفاوت درون مسؤولیت‌ها به معنای بی‌عدالتی و یا برتری هر یک از طرفین به دیگری نیست، بلکه به تناسب تفاوت‌ها و نیازهای متقابل مرد و زن هست. استحکام و دوام آن نیز منوط به ایفای نقش‌ها و احترام به حقوق متقابل هست.

درون این میان، زن به عنوان رکن اصلی خانواده جایگاه و نقش با اهمیت‌تری را نسبت به دیگر اعضا دارد، از همین رو فهم درست زن از جایگاه خود درون این نهاد دارای اهمیت هست و ازبرای احقاق حقوق زن نیز باید این مسأله به درستی فهم شود.

درون همین راستا به قصد بهبود جایگاه زنان درون خانواده و منع خشونت علیه آنان لایحه‌ای به نام «لایحه تأمین امنیت زنان» به قصد تأمین امنیت جانی زنان، آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید.

 ولی متاسفانه این لایحه به ظاهر درون پی احقاق حقوق زن درون خانواده هست، درحالی که مواد و جزئیات این طرح، اساس خانواده را زیرسؤال می‌برد و دیدگاه خصمانه‌ای نسبت به مردان دارد…همچنین فهم درستی از مفهوم خانواده و جایگاه و احتیاج زن درون آن نشده‌ هست.

این لایحه به پنج بُعد خشونت جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. درون هر یک از این موارد جرم انگاری‌های زیادی شده و مسؤولیت‌های متقابل زن و مرد درون چارچوب خانواده را نادیده می‌گیرد.

 «لایحه تأمین امنیت زنان» مفهوم خشونت جسمانی را بدین صورت تعریف کرده‌ هست: «هرگونه رفتار نسبت به تمامیت جسمانی که بتواند حیات و سلامت را به مخاطره اندازد یا موجب درد و رنج بدنی یا ورود آسیب به سلامت و تمامیت جسمانی شده یا مانع رشد جسمانی و سلامت یا آزادی رفت و آمد باشد.» واضح هست که رفتارهای ذکر شده درون هر صورتی و ازبرای هر فردی نامناسب و بد هستند ولی درون این تعریف کلمه آزادیِ رفت‌و آمد تناسبی با خشونت جسمی ندارد و به نوعی درون تضاد با آن هست.

واژه رفت و آمد دارای ابهام هست، به طوری که این واژه، هر رفت و آمدی را حتی بعضی از رفت و آمدها درون ساعات نامناسب و یا رفتن به مکان‌های نامطمئن را هم شامل می‌شود و جلوگیری از این قبیل موارد توسط زوج نسبت به زوجه و یا والدین نسبت به فرزند دختر مصداق خشونت تلقی می‌شود. بدین صورت مصلحت و دل‌سوزی والدین و یا زوج، درون این موارد نادیده انگاشته‌ شده‌هست.

خشونت روانی و عاطفی هم درون این لایحه این‌شکل تعریف شده‌هست: «هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت، عواطف، احساس امنیت، رشد یا سلامت و تمامیت روانی آسیب برساند یا سبب کاهش عزت نفس شود از قبیل ارعاب، توهین، تحقیر، تهدید، انزوای اجباری، خیانت درون رابطه ها زناشویی، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب یا هرگونه کنترل نامتعارف و مکرر، تحمیل شرایط روانی آزار دهنده، استهزاء، سوء معاشرت، ایجاد مناقشات مکرر، افشای اسرار و سوابق، واداشتن به مشاهده خشونت علیه دیگری، محروم کردن از دسترسی متعارف به فرزندان و آزار مداوم به نزدیکان زن» درون این تعریف نیز مانند تعریف قبلی از یک سری بدیهات سخن به میان آمده که درون حق هر انسانی نارواست.

آسیب به عواطف و انزوای اجباری، گستره تفسیرپذیری بالایی دارد. آیا درصورتیکه درون برابر رفتارهای غلط و آسیب‌زایی مانند اعتیاد ممانعت شود و ازبرای صلاح وی، شخص درون انزوا قرار گیرد، مصداق خشونت هست؟! کلمه کنترل مکرر ابهام دارد. طبق این تعریف کنترل فرزند و نظارت بر وی نیز از مصادیق خشونت محسوب می‌شود!

درون تعریف خشونت اقتصادی آمده‌ هست: «ایجاد هرگونه محرومیت یا محدودیت کلی یا جزئی درون برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی یا ایجاد مانع درون تصرفات مالی قانونی» درون این قسمت نیز فرزندان و زوجه وارد هرکاری می‌توانند بشوند و اعمال هرگونه نظارت و کنترل خشونت محسوب می‌شود؛ درون این صورت، درصورتیکه کاری ازبرای فرزندان و زوجه نامناسب و خطرناک باشد نیز نمی‌توان جلوی آنها را از ورود به کار گرفت.

به طورکلی با توجه به موارد فوق می‌توان دریافت که لایحه براساس دیدگاه‌های فمنیستی تدوین شده‌ و آشکارا زن و مرد را نقطه مقابل هم و درون تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. نقش تکاملی مرد و زن و محبت و دلسوزی که افراد خانواده به یکدیگر دارند را نیز زیر سؤال می‌برد. درون آخر با این طرز نگاه، بنیان خانواده که براساس مسؤولیت متقابل و محبت هست، خدشه‌دار می‌شود و طبیعت و نیازهای فطری افراد نادیده انگاشته‌می‌شود.

انتهای پیام/

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *