تدوین برنامه عملیاتی ازبرای مدیریت بافت و بناهای تاریخی

به گفته گروه شهری خبرگزاری فارس شادمهری مدیر بافت و بناهای تاریخی گفت: موضوع این تفاهم نامه همکاری درون تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی-آموزشی ، تحقق بخشی به برنامه اقدامات طرح ارتقاء کیفیت زندگی و احیاء و بهره برداری از بناهای ارزشمند و تاریخی هست.

شادمهری با بیان اینکه طرح های مطالعاتی – پژوهشی مورد احتیاج با توافق طرفین تهیه می شود،گفت: تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی – اجرایی درون زمینه مدیریت بافت و بناهای تاریخی، استفاده کردن از ظرفیت ها و امکانات مطالعات و طرح های تهیه شده درون این زمینه و هم چنین استفاده کردن مشترک از امکانات موجود شامل فضاهای کالبدی درون اختیار طرفین، محورهای این تفاهم نامه هست.

مدیر بافت و بناهای تاریخی درمورد تعهدات شهرداری منطقه یازده درون راستای این تفاهم نامه بیان کرد: اجرای برنامه ها و طرح های تدوین شده، استفاده کردن از ظرفیت های برنامه ای و اعتباری درون راستای تکمیل مطالعات و پژوهش های صورت گرفته درون راستای ارتقای کیفیت زندگی، معرفی نمایندگانی به قصد شرکت درون فرآیند راهبری طرح ها و برنامه های درون حال تدوین و همچنین شکل گیری کارگروه های مشترک پیرامون احیای بافت ها و بناهای تاریخی، تعهدات شهرداری منطقه یازده درون این خصوص هستند.

شادمهری افزود: درون همین راستا مدیریت بافت تاریخی نیز تعهداتی را عهده دار شد.

وی بیان کرد: تهیه و تدوین مطالعات و انجام پژوهش درون زمینه سیاست ها و رویکردهای مواجهه با بافت ها وبناهای تاریخی ، کمک درون تسهیل ارتباط با سایر دستگاه ها و نهادهای حکومتی ، تدوین بسته های حمایتی و تشویقی مرمت،احیاء و بهره برداری از بناهای ارزشمند تاریخی با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ و سازمان ها و نهادهای مرتبط و هم چنین تهیه بانک اطلاعاتی بناهای ارزشمند تاریخی محدوده شهرداری منطقه ۱۱ تعهدات مدیریت بافت تاریخی درون تفاهم نامه مذکور هست.

مدیر بافت و بناهای تاریخی افزود: درراستای اجرایی شدن تفاهم نامه درون پی تهیه و تدوین راهکارهای اجرایی و تشکیل کمیته های راهبردی این تفاهم نامه هستیم.

انتهای پیام/

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *